Kik vagyunk

"Szeresse mindenki az övéit, saját népét és értékeit,
hogy a másokét szeretni tudja."

Barsi Ernő

Az Alapítvány független, civil kezdeményezés. Felismerte és vallja, hogy a diákok esélyegyenlőségének és tehetségének gondozása érdekében a kistelepüléseken van a legtöbb tennivaló, és célként vállalta Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozását.

A felnövekvő nemzedék szülőföldjén való tartásának egyik lényeges feltétele, hogy ráeszméljenek arra, milyen értékeket rejt az a vidék, ahol élnek, megéljék azt, hogy a legkülönfélébb értékes és szórakoztató programokon vehetnek részt anélkül, hogy ehhez városba kellene utazniuk.

Alapítványunk megalakulásakor fontosnak tartotta azt, hogy Mezőörs és kistérsége kulturális központtá fejlődjön. Ennek kialakításához számos pillérre támaszkodik, melyek a következőkben nyilvánulnak meg:

Népfőiskola

1995-ben indult el, célja elsősorban a felnőtt lakosság megszólítása, mely tudatosan mutat arra, hogy az élethosszig való tanulásnak nem feltétele az iskolarendszerű képzés. A népfőiskolai előadásokra havonta egy alkalommal kerül sor.

Általános iskola

1999-ben felső tagozattal indult. A fiatal nemzedék nevelésében arra törekszünk, hogy szülőföldjéhez ragaszkodó, értékeit ismerő, megbecsülő, igényes gondolkodású gyermekek nőjenek fel a térségben. Az iskolai képzés 2005-ben vált teljessé, amikor elindítottuk az általános iskola alsó tagozatát is.

Gimnázium

2001-ben az egységes iskola eszményét szem előtt tartva, elindítottuk a négy osztályos gimnáziumot, mely alapvető segítséget ad abban, hogy gyermekeink 12 éven át egy intézménybe járhassanak. A végzett diákjaink csaknem 90 %-a nyert felvételt valamely felsőoktatási intézménybe, sokan mentek műszaki főiskolára, …. illetve orvostudományi egyetemre is. Volt diákjainkat visszavárjuk, számukra munkalehetőséget is kínálunk.

ÖKO-iskola

Korunk egyik legégetőbb kérdése, hogy hogyan tudjuk megállítani, de legalább lassítani a Föld elhasználódásának folyamatait. Iskolánk 2005-ben elnyerte az ÖKO-iskola címet, majd 2012-ben Örökös Ökoiskolává váltunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások felhasználásának bemutatására. Erre jó teret ad a 2013 őszétől épülő Esernyő-napernyő aulánk, amely a tervek szerint 2014 nyarára készül el.

Magyar Műhely Alapítvány intézményrendszerének strukturális felépítése