Kitűzött célok

A Magyar Műhely Alapítvány legfontosabb célja Mezőörs és környéke, Győr-Moson-Sopron megye fiataljainak tehetséggondozása, számukra továbbtanulási lehetőség biztosítása, a térség kulturális fejlődésének támogatása. A fiatalok számára munkahelyet, sportolási lehetőséget teremtünk.

Keresztény szemlélet

 

Az iskola nevelő-oktató tevékenységet folytat. Értékrendünk középpontjában a keresztény-keresztyén értékekek, a környezettudatosság és a nemzeti hagyományok őrzése, mélyebb megismerése áll.

 

 

 

 

Hagyományőrzés

 

Alapítványunk azt vallja, hogy amíg az ember nincs tisztában saját kulturájának értékeivel, addig nem tudja értékelni sem szülőföldjét, sem nemzeti hovatartozását. Márpedig e tudás nélkül nem lesz igazi hazája az embernek. Szükség van tehát a nemzeti, vallási és a néphagyomány szerinti ünnepek megtartására, a hozzájuk kapcsolódó jelképek és szokások felelevenítésére és őrzésére. Hagyományápolásunk az egészséges nemzettudatot erősíti, ugyanakkor más népek nemzeti érzését is tiszteletben tartja.

 

Tehetséggondozás

 

Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése most már teljes mértékben megvalósulhat, hiszen 12 osztályos képzést kaphatnak a gyermekek, mindezt anélkül, hogy városba kellene menniük. Ezt a törekvést segítik elő a kis létszámú osztályok, a kiemelt nyelvi és informatikai képzés, ahol az egyes gyermekekkel személyre szabottan lehet foglalkozni. Megvalósult a felzárkóztató és tehetséggondozó program, melyet a művészeti képzések, a sokoldalú szakkörök egészítenek ki.