IKER 1

Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány gondozásában (engedély szám: E-001615/2017)
képzés helyszíne: 9097 Mezőörs, Fő út 64.
Nyilvántartásba vételi száma: E-001615/2017/D001


1.A továbbképzés célja
A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
• Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket.
• Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
• Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
• Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
• Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
• Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.


2. A program során megszerezhető kompetenciák
• A résztvevők képesek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető ismeretek alkalmazására.
• Képesek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid (pl. keresőprogramba beírandó) szöveg szerkesztésére.
• Képesek egyszerű mentési műveletek elvégzésére.
• Képesek tájékozódni, információt gyűjteni az interneten.
• Képesek elektronikus levelezést bonyolítani annak egyszerű funkciói használatával.
• Képesek a képzés során használt eszközeik egyszerű biztonsági lépéseinek használatára.


3. A továbbképzés célcsoportja
16 év feletti, alapvető informatikai ismeretek hiányával küzdő személyek


4. A továbbképzés óraszáma:
35 óra


5. A tanfolyam helyszíne:
A résztvevők többségének a lehető legkevesebb utazást jelentő helyszín a csoporttal való előzetes egyeztetés alapján.


6. A tanfolyam időpontja:
Igény szerint a csoporttal előzetesen egyeztetett időpontban.


7. A tanfolyam trénerei:
A képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus végzettség.


8. A tanfolyamot elvégzők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiadásának feltétele
Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.
A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel.

A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).