IKER 2

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány gondozásában (engedély szám: E-001615/2017)
képzés helyszíne: 9097 Mezőörs, Fő út 64.
Nyilvántartásba vételi száma: E-001615/2017/D002


1.A továbbképzés célja
A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.


2. A program során megszerezhető kompetenciák
• A résztvevő képes a képzés során használt eszközei (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
• Képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
• Képes az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
• Az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azokat a résztvevő képes konkrét problémák megoldására felhasználni.
• Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat egyszerű módon elhárítani.
• Képes közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
• A képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre tudja használni.


3. A továbbképzés célcsoportja
16 év feletti, infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit használni képes, az önálló használat felé további lépéseket megtenni kívánó személyek


4. A továbbképzés óraszáma:
35 óra


5. A tanfolyam helyszíne:
A résztvevők többségének a lehető legkevesebb utazást jelentő helyszín a csoporttal való előzetes egyeztetés alapján.


6. A tanfolyam időpontja:
Igény szerint a csoporttal előzetesen egyeztetett időpontban.


7. A tanfolyam trénerei:
Végzettség: felsőfokú
Szakképzettség: informatika vagy számítástechnika tanári képzettség vagy felsőfokú informatikai képzettség.
Tapasztalat: legalább két év felnőttképzésben szerzett vagy a témának megfelelő mentori, csoportvezetői, közművelődési gyakorlat. Tanári szakképzettség hiányában 2 év oktatói tapasztalat.


8. A tanfolyamot elvégzők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiadásának feltétele
Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.
A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel.
A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).