Kuratórium

A Kuratórium az Alapítvány vezető testülete. A vagyonkezelési feladatokat, céljainak megfelelő működtetését a Kuratórium látja el. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava a döntő. Szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, és dönt az Alapítványt érintő kérdésekben. A tagok ellenszolgáltatás nélkül látják el feladatukat, elszámolási kötelezettséggel tartoznak a felügyeleti szervek felé. Az Alapítványt az elnök képviseli, akadályoztatása esetén bármely két Kuratóriumi tag együttesen.

Szabó Gyula
elnök
 

Vincze József
kuratóriumi tag
 

Sragner László
kuratóriumi tag
 

Tamás István
kuratóriumi tag
 

Hegyi Tibor
kuratóriumi tag