EFOP -Összefogás a családi egész-ségért

•A  kedvezményezett neve: Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány

•A projekt címe: Összefogás a családi egész-ségért

•A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

•A támogatás mértéke (%-ban),

•A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja olyan 24 hónapos teljes programsorozat kialakítása, megszervezése és lebonyolítása, mely strukturált formában a célcsoport számára valódi, életszerű segítséget tud nyújtani, képes az említett családok egységét erősíteni és hosszú távú, fenntartható lehetőséget biztosítani a rászoruló embereknek.
A Magyar Műhely Alapítvány korábbi tevékenységeit és elnyert pályázatait tekintve megfelel jelen felhívás céljainak eléréséhez, amely a családok társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartozás erősítését tűzte ki célul.
Az eddigi szakmai tapasztalat lehetővé teszi, hogy a projekt céljait szolgáló tevékenységeket ellássa. A projekt fő célja a társadalmi alapegység, tehát a családok védelme, összefogása, erősítése. Az adott területen kevés olyan szolgáltatás, együttműködés, kezdeményezés található, amely célzottan a családi egység védelméért, illetve a megadott célcsoport támogatásáért működne.
Ezért megalapozottnak tartjuk a térségben való összefogást és a projektben megadott programsorozat kialakítását, illetve annak hosszú távon való fenntartását.A tevékenységek és programok modulárisan, mozaikszerűen egymásba illeszthetőek.
A tematikát úgy határoztuk meg, hogy a csoportok között átjárás és egymásra épülés is lehetséges legyen, valamint az egyes tematizált csoportokban szerzett információk mélyíthetőek legyenek a további csoportokban is. Fókuszterületek: Önismeret, konfliktuskezelési, probléma megoldási és kommunikációs kompetenciák fejlesztése, melyek minden csoportban megjelennek.

A programok során a térség és Mezőörs község kultúráját is kiemeljük, hisz szeretnénk a helyi tradíciók és a magyar kultúra fenntartásáért is tenni, népszerűsíteni azt.

Célcsoportként az alábbiakat jelöltük meg:

Hátrányos helyzetű családok:

A felmérések és iskolai tapasztalatok alapján azoknak a gyerekeknek, akik halmozottan hátrányos helyzetben lévő családban nőnek fel, az értelmi, érzelmi, testi fejlődése elmarad a társaiétól. Ez a lemaradás az évek során csak halmozódik, így a HHH öröklődik, újratermelődik.
Elmaradásuk másik oka a motiváció hiánya és az önértékelési zavarok kialakulása, amit a környezetükben ki velük szemben tapasztalható előítéletek váltanak. Ezeknek a gyerekeknek sokkal nehezebb az életük, szüleik nem foglalkoznak velük annyit, környezetük lemond róluk és az iskolában, a nem roma tanulókban kialakul a cigánygyerekekkel szembeni előítélet. A családi környezet éppen ezek miatt az előítéletek miatt nem erősíti a gyermekekben az identitástudatukat, származásukat, hiszen ők is számos alkalommal találták szembe magukat diszkriminációval vagy szegregációval. A család nem nyújt pozitív, követendő életvezetési modelleket a gyermekek számára, nem közvetítenek feléjük a megfelelő erkölcsi útmutatást.
Az egyének személyiség formálása közösségi keretek között – a közösség megerősítő hatása miatt- hatékonyabb. Az otthon, családi környezetben hiányzó motivációt és az értékorientált tevékenységek megismerését minél fiatalabb korban el kell kezdeni a gyerekeknél. Helyes életvezetési szokásokat kell kialakítani náluk, és emelni kell az igényszintjükön, hogy ne a negatív attitűdöt adják tovább a jövőben gyermekeiknek. A személyiségfejlesztés a gyermekek és fiatalok segítő irányítása a tanulmányi eredményességükre visszahat.

Családalapítás előtt álló fiatalok: házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,

Gyermekes szülők: akiknek felmerülő problémájuk van a gyermekvállalás utáni munkaerőpiaci visszatérésre, illetve olyan szülők, párkapcsolatok akiknek házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igényelnek

Családok: sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok, családi közösségek

Nagyszülők:
A projekt sokszínűségének érdekében felvettük a kapcsolatot egy idősek otthonával, akik készségesen együttműködnek velünk, így az idősebb korosztályt is be tudjuk vonni a megvalósításba. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a generációk közötti hatalmas szakadék megszűnjön, hiszen a nyugdíjas generáció hihetetlen bölcsességgel, tudással és élettapasztalattal rendelkezik, ami a mai generációnak mindenképpen az előnyére válna. Rengeteget tanulhatunk a nagyszülőktől, ugyanakkor ők is sok tudást szerezhetnek a mai fiataloktól. Így ezzel az együttműködéssel mindenki csak nyerhet. A projekt során a legalább 500 fő elérése a cél. A projekt 24 hónapjában 20 tanácsadás, 20 workshop foglalkozás, illetve 4 közösségi nagy- rendezvény kerül megrendezésre a felhívás témájában.

•A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges
befejezés): 2019.07.01
•Aprojekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00957