KEOP pályázat

Esernyő-Napernyő Aula építése

 

Az Alapítvány és az épület bemutatása

A Magyar Műhely Alapítvány független, civil kezdeményezés. Felismertük és valljuk, hogy a diákok esélyegyenlőségének és tehetségének gondozása érdekében a kistelepüléseken van a legtöbb tennivaló, és célként vállaltuk Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozását.

A felnövekvő nemzedék szülőföldjén való tartásának egyik lényeges feltétele, hogy ráeszméljenek arra, milyen értékeket rejt az a vidék, ahol élnek, megéljék azt, hogy a legkülönfélébb értékes és szórakoztató programokon vehetnek részt anélkül, hogy ehhez városba kellene utazniuk.

Az Alapítvány 1993 óta működik. Ez idő alatt támogattuk a helyi társadalmi szervezeteket, konferenciát, előadásokat szerveztünk, kapcsolatokat építettünk ki más szervezetekkel. Korunk egyik legégetőbb kérdése, hogy hogyan tudjuk megállítani, de legalább lassítani a Föld elhasználódásának folyamatait. 2013-2014-ben Alapítványunk a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatban elméleti és gyakorlati helyet biztosító környezetvédelmi komplexum létrehozását valósítja meg Mezőörsön.

Megalakulásunk óta a térség fenntartható fejlődése szempontjából fontosnak tartjuk a műszaki fejlesztésben való részvételét, a környezetvédelmi szempontok érvényesítését és a környezettudatos szemlélet kialakítását:

 • Környezetvédelmi, természetvédelmi előadássorozatokat tartottunk, előadások, táborokat szerveztünk (pl. Energia Klub – Győr, polgármesterek, térségfejlesztési menedzserek)
 • Együttműködve az Ökotárs Alapítvánnyal rendszeresen jelentettünk meg az általunk szerkesztett helyi lapban környezetvédelmi írásokat. A lapban mellékletek is foglalkoznak a környezetvédelemmel (pl. Ózonréteg Világnapja, megújuló energiaforrások)
 • Alapítványunk elkészítette “Mezőörs és térsége fejlesztésének lehetőségei” c. fejlesztési tervét melyet Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elfogadott és támogatott. A tervben megvalósítandó projektként szerepel a megújuló erőforrások népszerűsítését célzó program
 • PHARE támogatással létrehoztunk egy biomassza fűtőművet.
 • Szakmai szervezetekkel alakítottunk ki kapcsolatot. Együttműködünk az ARSENAL Research Gmbhval és a Széchenyi István Főiskola Környezetmérnöki Tanszékével.

 

A Központ szolgáltatásainak bemutatása

„Esernyő-napernyő aula” – Fenntartható Életmóddal Kapcsolatos Nonprofit Információs Központ

A központ nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig délelőtt 10-12 óra között, délután pedig 15-18 óra között.
Szombaton: 10-15 óra között.
Rendezvények esetén a Központ egész nap üzemelhet.

 • Személyes tanácsadás
 • A gazdaság támogatása a megújuló energiák hasznosításában (Megújuló energia technológiák elterjesztésének segítése).
 • Magyarország interregionális kapcsolatainak kiépítése Ausztria keleti tartományával, a környezetbarát energiatermelés részarányának emeléséhez segítségnyújtás azért, hogy az EU „Fehér Könyv” előírásainak Magyarország megfeleljen. (2020-ra Magyarországnak ~13%-ot kell elérnie.)
 • Know-how transfer a gazdaság és magánszemélyek részére.
 • Ülések, rendezvények szervezése (Workshop-ok, szemináriumok, kiállítások).
 • Tanfolyamok, képzés, továbbképzés szervezése.
 • Ausztria hasonló intézményeinek összekapcsolása a magyarországi intézményekkel a  megújuló energiák hasznosítása területén.
 • Egy működő Nyugat-dunántúli információs pont létrehozása
 • Tapasztalatcserék szervezése
 • Vállalatok bemutatása, partnerbörzék megtartása
 • Kirándulások gimnáziumok és szakközépiskolák részére.

A fentekről bővebben 16 oldalas kiadványunkban olvashat!
Megtekintéshez az Adobe Reader programra lesz szüksége.

 

Öko-napok

Helyszín: Széchenyi István Egyetem Új Tudástér aula (9026 Győr, Egyetem tér 1.)

 • 2013. október 3.
 • 2013. november 14.
 • 2013. december 5.

 

Cikk: ÖKO Napok a győri egyetemen

A természeti értékek védelme és az élhető környezet megőrzése közös érdek, amelyhez mindenki hozzájárulhat a maga módján. A szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos vásárlás, az energiafogyasztás csökkentése vagy megújuló energiaforrások használata mind segítenek abban, hogy bolygónk a következő generációk számára is otthont nyújthasson.

A szemléletformálás és figyelemfelhívás jegyében a Magyar Műhely Alapítvány vezetésével megvalósuló mezőörsi demonstrációs központ mintaprojekt részeként októbertől decemberig interaktív kiállítás formájában ismerkedhetnek meg az érdeklődők a megújuló energiaforrások felhasználásának, valamint a hulladékhasznosításnak alapvető módszereivel és eszközeivel.

A kiállítás öt területen – megújuló energiaforrások, energia-megtakarítás, tudatos vásárlás, hulladék-újrahasznosítás és az emberiség környezetre gyakorolt hatása – mutatja be, hogy mit tehetünk a környezetvédelem érdekében.

Az Öko-napok célja, hogy kézzel foghatóvá tegyék a megújuló energiaforrások felhasználáshoz, valamint a hulladékhasznosításhoz kapcsolódó alapvető problémákat és ötleteket, megoldási javaslatokat adjanak a rendezvény résztvevői számára.

Az ÖKO Napok 2013. október 3.-án, november 14.-én, és december 5.-én látogathatóak a Széchenyi István Egyetem aulájában (9026 Győr, Egyetem tér 1.).

Az eseményről készült cikk eredetijét ide kattintva olvashatja el!
Megtekintéshez az Adobe Reader program szükséges.

 

Családi napok

Helyszín: Magyar Műhely Alapítvány épülete (9097 Mezőörs, Fő u. 64.)

 • 2013. szeptember 14.
 • 2013. szeptember 21.
 • 2013. szeptember 28.
 • 2013. október 5.
 • 2013. október 12.
 • 2013. október 19.
 • 2013. október 26.
 • 2013. november 9.
 • 2013. november 16.
 • 2013. november 23.

 

Fotókiállítások

Fotókiállítás Győrben: 2013. szeptember 2-30.
Fotókiállítás Mezőörsön: 2013. október 5. - november 9.

 

Közbeszerzési szerződés

Közbeszerzési szerződésünk másolatát ide kattintva olvashatja el!
Amennyiben korlátozott sebességű internetkapcsolattal rendelkezik, kérjük ügyeljen rá, hogy a dokumentum több mint 9 megabyte méretű!
Megtekintéshez az Adobe Reader program szükséges.