Bemutatkozás

A Magyar Műhely ÁMK rövid bemutatása


1.Szakmai munkánk áttekintése
A Magyar Műhely Általános Művelődési Központ a Magyar Műhely Alapítvány (1993) fenntartásában 1999-óta működő, szerkezetében folyamatosan bővülő 1.-13. évfolyamos közoktatási intézmény.


2.Célunk:
• A térség kulturális fejlődésének támogatása
• A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok nevelése-oktatása az általános emberi, keresztény és nemzeti értékek alapján
• A szülőföld értékeinek, kultúrájának megismertetése, közvetítése
• A környezetért, a közösségért felelősséget vállaló fiatalok tehetséggondozása
• Továbbtanulási lehetőség biztosítása az intézmény gimnáziumában, erre való külön tehetséggondozás


3.Évről-évre az MMÁMK
1999: szeptember1-jén elindult a Magyar Műhely ÁMK általános iskolája 5.-8. évfolyamon négy osztállyal, 26 beíratott tanulóval
2001: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés kezdte meg működését felmenő rendszerben, egy induló osztállyal
2005: az általános iskolai képzés 4 évfolyamos iskolaotthonos formában működő
alsó tagozattal bővült ki
2005-2014: háromszori sikeres pályázat eredményeként elnyertük az örökös Ökoiskolai címet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és Vidékfejlesztési Minisztériumától
2009: a gimnáziumi képzést 5 évfolyamosra bővítettük (angol nyelvi előkészítő szak)
2010: 1. osztályában bevezetésre került a szógyök elméleten alapuló magyar nyelv- és olvasástanítás (Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília módszere alapján)
2011. Kollégiumi ellátás Bársonyoson
2012: Biatorbágyon megkezdte működését a Czuczor Gergely Tagintézmény, amely évente 1 új osztály indításával bővült, jelenleg 1.-7. évfolyammal működik
2013: A szülők bevonása az iskolai életbe, a Szülők és Iskola Veled Együtt a Közösségért Szervezet (SZIVEK) létrehozása
2017: „Vissza a természethez-határokon átnyúló környezettudatos-nevelés innovatív módon” Erasmus +program koordinálása
Cserkész pályázat EFOP 1.22.-15-2016-00201pályázat
2018: Jelen állapot: Mezőörsön, a székhelyen a tanulói összlétszám 210 fő, általános iskolában 170 fő, a gimnáziumban 40 fő, Biatorbágyon a tagintézményben 153 fő, tanul. A pedagógusok létszáma összesen 51 fő, Mezőörsön 30 fő, Biatorbágyon 21 fő
Jövőképünk megfogalmazásában Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozását, a vidéki életből fakadó hátrányok leküzdését tartja fontosnak. Küldetésünk: „Az értékközpontú nevelés és oktatás, melynek célja mindig egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása.”


4.Kapcsolataink
1. Együttműködés a „Közös Jövőnk” környezetvédelmi verseny megszervezésében Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzattal, Széchenyi István Egyetemmel, továbbá a volt Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karral
2. „Diagnosztikus mérések fejlesztése” TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 pályázatban a Szegedi Tudomány Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának, vezeti Prof dr. Csapó Benő, munkáját segíti
3. Tanárképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatok lebonyolításban és szakmai támogatás nyújtásában a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal
4. Honvédelmi nevelés és katonai alapismeretek oktatása, a tanulók versenyre való felkészítése a Magyar Honvédség Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Győr-Moson- Sopron Megyei Előkészítő Részlegével
5. A Czuczor Gergely Tagiskola működésében a Biatorbágy Város önkormányzatával
6. Ünnepélyek helyszínének (templom) biztosítása és gimnazistáink közösségi szolgálat teljesítésében a Mezőörsi Katolikus Egyházzal, továbbá tanulóink kollégiumi ellátásának biztosítása terén a Győri Egyházmegyével és a Bársonyosi Katolikus Egyházzal
7. Étkeztetés és közösségi szolgálat kapcsán a Mezőörsi Református Egyházzal és az Ujvári Református Szeretetotthonnal
8. Nyelvoktatásban Hatos és Társa Nyelviskola Kht-vel
9. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének szakmai koncepciójában a kosárlabda fejlesztés, utánpótlás nevelése terén a Győri Kosárlabda Clubbal
10. Az egészséges életmódra nevelésben és a Bozsik Intézményi Programban a Magyar Labdarugó Szövetséggel
11. Iskolai és ifjúság-egészségügyi és gyermekjóléti feladatok ellátásában Mezőörs Község Önkormányzatával, továbbá minden olyan Gyermekjóléti Szolgálattal, ahonnét szociális vagy mentális segítségre szoruló tanulónk van
12. A környezettudatos szemlélet kialakításában a Fertő- Hanság nemzeti Park Igazgatósággal
13. Táboroztatás, kirándulások szervezésében az Országos Cserkész Egyesülettel és a Rákóczi Szövetséggel
14. Az ifjúság kulturális nevelése terén Soproni Petőfi Színházzal (bérletes színházlátogatás) és a Harmónia Kht-vel (néptánc és hangszeres zeneoktatás) és a Filharmónia Magyarország Nkft.-vel
15. Kapcsolattartás határon túli magyarokkal, a felvidéki komáromi Marianum Általános Iskola és Gimnáziummal az erdélyi Csíkpálfalvai Általános Iskolával és erdélyi civil szervezettel, a Csibészek Alapítvánnyal
16. A Japán Szorobán Egyesülettel való együttműködés
17. Közoktatási közszolgálati feladatok megvalósításában az Emberi Erőforrások Minisztériumával


5.Alkalmazott munkaformák és tevékenységek:
 tanórák keretében integráltan, egyéni vagy kiscsoportos differenciálással
 kiscsoportos foglalkozások keretében tehetséggondozás matematika, angol nyelvből
 kiscsoportos foglalkozások keretében felzárkóztatás
 egyéni foglalkozásokon
 kapcsolattartás a családokkal, programszervezés, szükség esetén családlátogatás
 tanácsadás, segítségadás
 versenyre felkészítés
 szabadidő programok: kirándulások, táborok, sport, játék, kulturális tevékenységek, színház-és múzeumlátogatások
 hagyományok ápolása
 nemzeti ünnepeink megünneplése
 környezettudatos szemlélet kialakítása (Bejárható Magyarország tantárgy oktatása, környezetvédelmi verseny szervezése)
 Sakk, szorobán, énekkar, cserkészet szakköri tevékenység
 Viselkedéskultúra, Tanulásmódszertan oktatása
 kollégiumi ellátás
 egésznapos iskolai ellátás
 könyvtári szolgáltatás


6.A közelmúlt programjaiból:
• ingyenes nyári táborok szervezése: Balatonakarattya, Bakonybél, Vinye-Sándormajor, Visnyeszéplak
• Erasmus program keretében tematikus találkozó erdélyi, felvidéki magyarországi tanulók és pedagógusok részvételével
• Határtalanul pályázattal vajdasági látogatás (Kishegyes- Bácsfeketehegy-Szabadka-Újvidék-Topolya-Palics) 6.-7.-8. osztályos tanulókkal,
• rendhagyó tanórák történelemi, néprajzi és művészettörténeti előadások, kiállításokon való részvétel,
• kirándulások, nemzeti emléktúrák
• hagyományosan megrendezésre kerülő programok: karácsonyi és húsvéti lelki napok, „Pünkösdváró vigasságok”, Magyar kultúra napja, Népmese napja, Költészet napja, Zenei világnap, Szent György nap, Mikulás, Farsang, Gólyaavatás, Nyílt napok (általános iskolában és gimnáziumban), Nyitott Kapuk napja, látogatható iskolai órák
• „Közös jövőnk” megyei környezetvédelmi verseny megszervezése
• bérletes színházlátogatás, bábszínház látogatás, filharmónia
• sport napok, sport programok
• előadások szervezése diákoknak és szülőknek pl. a digitális világunkban a virtuális veszélyekre történő szülői és tanuló figyelemfelhívás
• mentálhigiéniai segítés


Mezőörs, 2018.10.10.
Szabó Tiborné


intézményvezető MMÁMK