Gimnázium

 

Nyílt nap a gimnáziumban!

 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt gimnáziumi nyílt tájékoztató napunkra!

 

Időpontja: 2018. november 14. 17 óra

Helyszíne: MMÁMK Aula épület

Témák: általános tájékoztató az iskoláról, Katonasuli- program bemutatója, kollégium  bemutatása

 

Tájékoztató

Nyílt órák a gimnáziumban!

2018. november 21.
A 2. órában: 8: 55h; a 3. órában: 9: 50 h; a 4. órában: 10: 45h kezdettel a gimnázium minden évfolyamán biztosított.

 

Pályaválasztási adatlap

Felvehető létszám:

0001-es kód: 14 fő;

Képzési idő:

0001-es kód: 4 évfolyamos + 1 évfolyamos nyelvi előkészítő;

A felvétel feltétele: Írásbeli, szóbeli felvételi vizsga nincs. Szóbeli elbeszélgetésre -2019. 02 27. - minden jelentkezőt behívunk. Kézzel írt önéletrajzot és a 8. osztályos ellenőrző könyvet is kérjük. A 0001-es kódú képzésre azon tanulók jelentkezését várjuk, akik idegen nyelvből (angol) a 7.-8. évfolyamon legalább 4-es érdemjegyet szereztek.
A felvételi kérelmek elbírálása: az általános iskola 7. osztály tanév végi, és a 8. osztály félévi tanulmányi eredmény és a szóbeli elbeszélgetésen szerzett benyomás alapján történik.

A képzés jellemzői:

Gimnáziumunk országos beiskolázású. Többcélú intézményként saját általános iskolánkból is fogadjuk tanulóinkat. Várjuk más iskolák azon diákjait, akik vállalt értékeinkkel elfogadóak, kis osztályközösségben, befogadó környezetben szeretnének magas szintű tudást szerezni. Az értelmi intelligencia fejlesztése mellett hangsúlyos az érzelmi intelligencia fejlesztése is.

0001-es kód:
4 évfolyamos+ 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből gimnáziumi kerettanterv: első idegen nyelv az angol nyelv, második idegen nyelv a német nyelv. Az első idegen nyelvből az első évfolyamon heti 18 órát tartunk. További tantárgyak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem társadalom és állampolgári ismeretek, informatika, családi életre nevelés (közösségi óra), testnevelés. A második idegen nyelvet a következő évfolyamtól heti 3 órában oktatjuk. A képzés elsődleges célja a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés. Alapos nyelvi felkészítés mellett belső vizsgákkal szeretnénk tanulóinkat ösztönözni a minél előbbi sikeres nyelvvizsga letételére. A középszintű érettségire való felkészítés mellett emelt szintű felkészítést is nyújtunk.


Szakmai oktatás: Katonai alapismeretek oktatása

Nyílt nap:

Nyílt nap: 2018. november 14. 17 óra Általános tájékoztató
Óralátogatások: 2018. november 21. 2. ó. 8: 55h; 3. ó. 9: 50 h; 4. ó. 10: 45h
A gimnázium minden évfolyamán biztosított.
Előzetes egyeztetés alapján az érdeklődők más időpontban is ellátogathatnak iskolánkba.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTJELENTKEZÉS GIMNÁZIUMI ÉVFOLYAMOKRA


Kötelező dokumentumok:

1. Jelentkezési lap (honlapunkról letölthető www.mma-mezoors.hu)

2. A tanuló kézzel írt önéletrajza

3. A tanuló adott évfolyamon elért eredményének iskola által hitelesített fénymásolata (napló vagy bizonyítvány)

4. A jelentkezési évet megelőző 2 évfolyam év végi eredményének (bizonyítvány) fénymásolata.

Ajánlott dokumentum:

Ajánlás szervezettől (iskola, egyház, civil szervezet, stb.) magánszemélytől (pedagógus, az iskolával kapcsolatot tartó szülő, egyházi személy stb.)

 

MAGYAR MŰHELY ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
9097 Mezőörs, Fő u. 64.
Telefon: +36 96 587 003
E-mail: jelentkezes.mmamk@gmail.com
Intézményvezető: Szabó Tiborné
Pályaválasztási felelős: Háromszéki Miklós
OM azonosító: 102290