Katonasuli

Katonasuli:

Gimnáziumunk csatlakozott a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett Katonasuli programhoz. Mindannyiunk célja és érdeke – leginkább a felnövekvő fiatalé- , hogy nagy gyerekből fegyelmezett, kötelezetttségeit teljesítő, alkalmazkodóképes, szükség esetén engedelmes, hazaszerető fiatal váljék. Ezen értékek erősítése mellett a programhoz való csatlakozás olyan előnyökkel is jár, mint például a katonai alapismeretek tantárgy érettségi vizsgán való választásának lehetősége. Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk e tantárgy fakultatív tanulására iskolánkban. A kormányzat egyedül ebből a tantárgyból vezette be a középszintű érettségi vizsga letételének lehetőségét, miközben a többi tárgyból a vizsgázási lehetőségeket jelentősen szűkítette.

A Katonasuli programban feladatunknak tekintjük:
· a hazaszeretet, bajtársiasság, rend és fegyelem értékeinek közvetítését,

· a Magyar Honvédség társadalmi támogatásának erősítését, katonai pálya népszerűsítését,

· a civil- katonai párbeszéd erősítését, a társadalmi távolság csökkentését,

· megismertetni a tanulókat a hazánkat fenyegető biztonságpolitikai kockázatokkal,

· legyenek tisztában Magyarország honvédelmi rendszerének fontosabb elemeivel, azok működésével, az egyes állampolgár honvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeivel,

· a katonai alapismeretek érettségi tantárgy elsajátításának mind pedagógiai, mind (katonai) szakmai vonatkozásban a legmagasabb szintű megvalósítását a képzésben részt vevő diákok számára,

· a diákok felkészítését a katonai alapismeretek tantárgy közép és emelt szintű érettségi vizsgára,

· a hazafias és honvédelmi nevelés pedagógiai módszerének folyamatos fejlesztését.

· tudatosítani a diákokban, hogy a honvédelem nem egyenlő a Magyar Honvédséggel,
megismertetni a Magyar Honvédség helyét és szerepét a honvédelem rendszerében,

· tisztázni Magyarország helyét és szerepét a NATO-ban és az Európai Unióban,

· megértetni, hogy a NATO és az Európai Unió milyen biztonsági garanciákat jelent hazánk - ezen belül minden állampolgár- számára,

· átadni a valóságnak megfelelő ismereteket, életszerű tapasztalatokat a szerződéses, a hivatásos és az önkéntes tartalékos katonák tevékenységéről, életéről, problémáiról és sikereiről,

· segíteni abban, hogyan tegyenek szert az általános katonai ismereteken belül olyan gyakorlati ismeretekre, amelyek segítenek fejleszteni az önfegyelmet, a kitartást,

· segíteni abban, hogy az általános katonai ismeretek elsajátításával tegyenek szert olyan általános katonai műveltségre, amely segíti őket eligazodni a napi történésekben,

· megismertetni a tanulókat a katasztrófahelyzetben és tömeges balesetekben szükséges elsősegélynyújtó feladatokkal, valamint a katonák harctéri egészségügyi ellátási rendszerével,

· motivációt kialakítani a katonai pálya választására, az ehhez szükséges ismeretek és képességek elsajátítására,

· információval ellátni a katonai pályákkal összefüggő továbbtanulás lehetőségeiről,

· együttműködni és szakmai segítséget nyújtani a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség honvédelmi nevelési feladataihoz, szakmai közreműködést biztosítani az országos honvédelmi nevelés program kidolgozásában a Magyar Honvédség alakulataival, különös tekintettel – a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétazreddel - történő szakmai, partneri együttműködésre.

Eddíg megvalósult programok:

katonai alapismeretek taanítása intézményünkben

látogatás a kecseméti, a győri laktanyákban

a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétazred ünnepén, a Szent-Borbála napon történő részvétel, eredményes szereplés a középiskolásoknak rendezett hadtörénelmi vetélkedőn

lövészgyakorlat

 

KATONAI ALAPISMERETEK
GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉS A KATONA SULI PROGRAM TANULÓI SZÁMÁRA
2015. március 18.
Győr-Bácsa Szent Vid emlékhely


A gyakorlati felkészítés célja a tereptani alapismeretek gyakorlásán túl, az alapvető lövészeti ismeretek elsajátítása (légfegyver segítségével), valamint kézigránát dobógyakorlat (gyakorló gránáttal) begyakorlása volt. A program a következőképpen alakult:

08.00-08.15 résztvevők eligazítása, biztonsági rendszabályok ismertetése, felszerelés
ellenőrzése

08.15-09.00 menet végrehajtása a Győr-bácsai Szent Vid emlékhelyhez


09.00-13.00 tíz foglalkozási helyen váltásos rendben az alábbi gyakorlati feladatok
végrehajtása

I. gépkarabély fő részei, fegyver szét és összeszerelése;
II. lőszer megvizsgálása, tárazás gyakorlása;
III. lövészeti alapismeretek (célzás fogalma, tüzelési testhelyzetek, lövés közben előforduló akadályok);
IV. lövészet légfegyverrel (öt lövés/fő);
V. kézigránát anyagismeret;
VI. kézigránát dobógyakorlat (dobási technikák, dobás, öt gránát/fő);
VII. tereptani alapismeretek (tájoló használata, vonás képlet/távbecslés);
VIII. lapos kuszás (25 méterre, majd futás a kiinduló pontra);
IX. alaki mozdulatok állóhelyben;
X. elsősegély-nyújtási ismeretek (törések, ficamok, vérzések alapellátása).

.
13.00-13.30 ebéd

13.30-14.00 menet végrehajtása vissza


A diákok a programról pozitív visszajelzést adtak, elfáradtak az erőltetett menetben, jól érezték magukat és sokat tanultak a gyakorlati feladatok végrehajtása során.

Rehák József 2015. március