Nevelés

Tantárgyi sajátosságokA gimázium alapjában véve általános tantervű. Ezt tartottuk fontosnak kiegészíteni helyi sajátosságokkal, amik jobban megfelelnek iskolánk szellemiségének. Így az osztályfőnöki óra mellett létezik egy közösségi óra is, aminek diákjaink erkölcsi nevelése a legfontosabb célkitűzés.

Az iskola környezettudatos neveléséhez hozzátartozik Földünk ismerete és szeretete. A beépített környezettan órákon Földünk és környezetünk megismerése és megvédése a cél.

Az idegen nyelvek tanítása kiemelt óraszámban zajlik. A 9. évfolyamon az angol nyelvet heti 5 órában, a német nyelvet heti 3 órában tanulják. A 11. évfolyamon választani lehet, hogy mely nyelvet szeretnék magasabb óraszámban tanulni. Mindemellett természetesen választhatnak nyelvi fakultációt is.

Diákjaink emelt óraszámban tanulnak informatikát, és a 10. osztály végére nemzetközileg elismert ECDL, vagy számítógép-kezelői OKJ-s képesítést is szerezhetnek.

A kis létszámok miatt az érettségire készülő diákjaink a fakultáción központi figyelmet kapnak a pedagógustól. Így válik lehetővé az a törekvésünk, hogy egyéni ütemtervben, mégis összehangoltan, és szakmailag felkészülve vehessenek részt az érettségin, és jussanak előnyhöz a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz.

Nevelési pillérek


A keresztény nevelés mellett a nemzeti értékekre és a hagyomány tiszteletére fektetünk nagy hangsúlyt. Ezt segíti, hogy az intézmény közösségi házként is funkcionál.

Népfőiskolai előadások keretében, jeles személyiségek közreműködésével, ősztől- tavaszig havi rendszerességgel tartunk történelmi, őstörténeti, művészettörténeti, néprajzi és egyéb témakörökben előadásokat. Ezeken tanulóink részvételét is fontosnak tartjuk. Az itt hallottak ugyanis a tananyag kibővítését teszik lehetővé.