Rákóczi-szövetség

Iskolánk és a Fenntartó Alapítvány évek óta jó kapcsolatot ápol az erdélyi magyar szervezetekkel. Mivel a Rákóczi–szövetség célja a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás és a Fejedelem szellemi hagyatékának ápolása, ezért gimnáziumunk 2008. április 22.-én csatlakozott az országos szervezethez. A programok finanszírozásában a diákok mellett részt vett a Fenntartó Alapítvány, a Csibész Alapítvány és a Rákóczi-szövetség is. A közös kirándulások színes programjai mellett a megismert emberek példája és meleg vendégszeretetük is útravalóul szolgál diákjaink számára.

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem szellemi örökségének népszerűsítése. Az anyagi segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontos a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, valamint a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése. A Rákóczi Szövetség központi irodája és a Kárpát-medence szerte működő közel 360 helyi szervezete révén gazdag programsorozatot valósít meg minden évben. A Szövetségnek több mint 180 Kárpát-medencei középiskolában működnek ifjúsági szervezetei, taglétszáma meghaladta a 18 ezret.
Intézményünk kiváló kapcsolatot ápol a felvidéki Marianum Iskolával. A helyi szervezetünk rendszeresen tart taggyűléseket, ahol kiemelt szerephez jut a fentebb említett szellemi örökség továbbadása, a magyar-keresztény értékek mentén. Törekszünk arra, hogy a tagok megismerhessék a magyarság hagyományvilágát, kultúráját, művészetét.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korábbi évek tisztségei:

Iskolánkban a Rákóczi-szövetség tisztségei 2014-ben:

elnök: Cseh Dániel 10. osztályos tanuló

titkár: Figula Gábor 11. osztályos tanuló
 

A következő kirándulásra egy pályázat részeként 2014. március 13-án kerül sor, amelyen a komáromi Marianum Gimnáziumot látogatják meg a gimnazisták.