Közös Jövőnk

 

"Közös Jövőnk" Környezetvédelmi Verseny


A mezőörsi Magyar Műhely ÁMK immár tizenötödik alkalommal rendezte meg a "Közös Jövőnk" országos környezetvédelmi verseny döntőjét 2018. március 10-én, szombaton. A háromfordulós csapatversenyt már hagyományosan, a Széchenyi István Egyetemmel karöltve sikerült megszervezni, az ország 13-14 éves tanulói számára.

Az I. forduló feladata egy környezetvédelmi totó volt, illetve egy gyógynövény művészeti megjelenítése egy szabadon választott technikávl. A II. forduló feladata egy házi dolgozat elkészítése „A hulladékhegyek az égig nőnek – Mit tehetünk ellene?” címmel.
A III. forduló egy írásbeli és egy szóbeli részből állt.

Az írásbeli feladatok témái:
• Bioüzemanyag, mint alternatív megoldás
• Tudatos fogyasztó a fogyasztói társadalomban
• Környezetbarát mezőgazdaság
• Híres erdők, híres fák Magyarországon

A szóbeli részben a II. fordulóra kifejtett témát kellett jól szemléltetve előadni. A döntőbe jutott csapatok Budapestről, Törökbálintról, Csornáról, Soroksárról, Győrből és Mezőörsről érkeztek.

A zsűritagok közt szerepelt Dr. Tóth Péter, a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének docense, Peimli Piroska, a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársa, területfelügyelő, Szabó Tiborné, a Magyar Műhely ÁMK intézményvezetője; Kiss Diána, vadgazda mérnök, tanár; Tóth László, a Pannon-Víz Zrt. munkatársa, Lampert Bálint, a NYME Apáczai Csere János kar tanársegédje.

Köszönetünket fejezzük ki a verseny támogatóinak: Pannon-Víz Zrt., Rédei Kertimag Zrt., Malcsik Hús Kft, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Magyar Műhely Alapítvány. Ezen kívül köszönjük a tisztelt szülők támogatását, akik a csapatok vendéglátásához járultak hozzá.
.
A verseny célja, hogy a környezettudatos szemléletet elmélyítsük, felébresszük a gyermekekben alkotóerőiket, csiszoljuk ötletességüket. Sok színvonalas kiselőadást láthattunk. A megmérettetés nemcsak a lexikális ismeretekre épít, hanem olyan készségeket is fejleszt, amelyeket a felnőtt életükben is tudnak hasznosítani. Ilyen például a gyűjtőmunka, az önálló tényfeltárás, a hiteles előadói készség, meggyőzés. A nagy érdeklődésnek, szorgalomnak nagyon örültünk, úgy tűnik, hogy az ilyen témájú megmérettetésekre igény van.

Minden évben vannak új iskolák, de örömteli visszatérő arcokat is látni. A megkezdett munkát a jövőben is szeretnénk folytatni.

A 2018-as év helyezettjei:

1. Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, Győr ─ Gyakorlósok
Csapattagok: Kövecs Liza, Koszonits Gréta, Nagypál András, Németh Zsófia
Felkészítő pedagógus: Rozsos Katalin

2. Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint ─ Lámaszeműek
Csapattagok: Albert Orsolya, Heffner Gergő, Hoffmann Dávid, Mikola Tass
Felkészítő pedagógus: Hódi Beáta

3. Török Flóris Általános Iskola, Budapest ─ „A” csapat
Csapattagok: Lánczy Zoltán, Molnár Enikő, Nakos Dimitrios, Tompai Ádám
Felkészítő pedagógus: Horváthné Roskovenszki Enikő

Különdíjban részesült:

1. Magyar Műhely ÁMK, Mezőörs – Hódító Hódok
Csapattagok: Berki Vivien, Körmendi Alexandra, Somogyi Boglárka, Zsédely Bence
Felkészítő pedagógus: Filep Róbert

Gratulálunk a résztvevőknek, további lelkes környezetvédő munkát kívánunk mindenkinek!

Filep Róbert
biológia-környezetvédelem szakos tanár,
versenyszerző
 

 

Versenyfelhívás
„Közös Jövőnk” környezetvédelmi verseny 2017/2018


Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly` tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!

Orbán Tamás

Célcsoportja: általános iskolák, gimnáziumok 13-14 éves tanulói, azaz a 7-8. évfolyam. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

Szervező: Magyar Műhely ÁMK a Széchenyi István Egyetem közreműködésével

A verseny felépítése

A verseny három fordulóból áll.

I. forduló:
A. része - A mellékelt feladatlap kitöltése.
B. része – Egy szabadon választott gyógynövény ábrázolása (A4-es rajzlap) és leírása (külön lapra)
Ezeket megoldva, határidőre vissza kell küldeni. A megoldásokat pontozzuk.

II. forduló:
A. része - A csapatok kapnak egy kifejtős kérdést, melyet írásban, előadásszerűen ki kell dolgozniuk és postai úton vagy e-mailben visszaküldeniük. A döntőre el kell készíteni a szemléltetést, melyet majd be is kell mutatni a zsűrinek.
Kifejtős téma: „A hulladék hegyek az égig nőnek! – Mit tehetünk ellene?”
B. része – Az első fordulót követően kerül kiírásra.

A kifejtés formai kívánalmai:
A kiselőadást mind kézzel írva (szépírással), mind gépelve be lehet nyújtani. Egyik megoldás sem jelent előnyt. Kézírással 5-6 oldalas, gépírással 4-5 oldalas (12-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 cm-es margó), szöveges munkát várunk szépen tagolva, melyet magyarázó rajzokkal, képekkel természetesen ki lehet egészíteni további oldalakkal.

A kifejtés tartalmi kívánalmai, segítő szempontok:
- A hulladékok csoportosítása.
- Miért veszélyesek a hulladékok?
- Hogyan előzhetjük meg a hulladékok keletkezését?
- A keletkezett hulladékok kezelése.
- Újrahasznosítási ötletek.
- Egyéb tetszőleges szempontok.
Nem kell minden szempontot kifejteni. A lényeg, hogy a kifejtés kerek, egész, jól felépített legyen. A szempontok csak segítségül szolgálnak, lehet bővíteni is.

Nyelvezet: előnyben részesülnek azok a csapatok, akik igyekeznek a legtöbb „terminus technicus”- t magyar kifejezéssel, körülírással helyettesíteni, s az idegen szót csak utána, esetleg zárójelbe téve írják, vagy a dolgozatot olyan „kislexikon”-nal ellátva adják be, mely tartalmazza a szómagyarázatokat.

III. forduló:
A verseny utolsó fordulója, a döntő a Magyar Műhely ÁMK intézményében (9097 Mezőörs, Fő út 64.)
Részei:
• kifejtős kérdés előadása,
• feladatok írásban előre megadott témákból.

A megadott témák: Bioüzemanyag, mint alternatív megoldás
Tudatos fogyasztó a fogyasztói társadalomban
Környezetbarát mezőgazdaság
Híres erdők, híres fák Magyarországon

A négy témakört a csapat 4 tagja megoszthatja, így könnyebb a felkészülés.

Egyéb információk:
- Nevezési díj nincs!
- Iskolánkból induló csapat(ok) értékelése versenyen kívül történik!
- Korlátozott létszámban szállást tudunk biztosítani a csapatok részére.

Tennivaló Időpont/határidő (postai bélyegző)
Jelentkezés az I. forduló visszaküldésével, illetve a mellékelt nevezési lap kitöltésével történik postai úton vagy a következő e-mail címekre:
kozosjovonkverseny@gmail.com
bioemberke@gmail.com


Cím:
Filep Róbert
Magyar Műhely ÁMK
9097 Mezőörs, Fő u. 64.
96/587-003

I. forduló visszaküldése
2018. január 17.
II. forduló beküldése 2018. február 12.
III. forduló/döntő 2018. március 10.


Mezőörs, 2017. december 01.

A jelentkezéshez szükséges nevezési lap innen tölthető le!

Az I. forduló kérdéssora innen tölthető le!